добре дошли в моя уеб сайт

правни съвети и защита по граждански, търговски, трудови и данъчни дела

*  ИСКОВО ПРОИЗВОДСТВО - искови молби, отговори на искови молби, частни, въззивни, касационни жалби
*  ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО - възражения и частни жалби
*  ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО - принудително изпълнение от частни и държавни съдебни изпълнители
*  ТРУДОВИ ДЕЛА - защита срещу незаконно уволнение и други трудови спорове
*  КОРПОРАТИВНО ПРАВО - учредяване, регистрация, управление на ЕТ, ООД, АД
*  ДАНЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО - защита срещу неправилни ревизионни актове
*  ВСЯКАКВИ АКТОВЕ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ - обжалване
*  ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА - съвети и защита
*  СОБСТВЕНОСТ и НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ. Сделки с недвижими имоти
*  Жалби до Европейския съд за правата на човека в Страсбург - Франция
    GSM - 0877076372 - А. Йорданов - ajconsult@abv.bg - www.norma.alle.bg :: www.ajc.alle.bg
    26.ОКТ.2013 г
Изпрати
Изпрати
Уебсайт в alle.bg